of

 


Jaartal of dd-mm-jjjj

  

Terug naar zoekresultaten

Print deze pagina


Jubileum bal

60-jarig Jubileum. Met orkest Yargon.
Opgave en betaalinfo: www.vgn-nijmegen.nl/category/nieuws/
secretaris@vgn-nijmegen.nl

  • Type activiteit: bal/instuif
  • Datum: 31-03-2023
  • Tijd: 20:00 – 22:45
  • Plaats: Voorzieningenhart De Ster, Queenstraat 37b1, 6663 AH Lent
  • Naam organisatie: Volksdansgroep Nijmegen
  • Doelgroep: n.v.t.

Contactgegevens

Thea van Hest-Willemsen
Tel: 024-3778003
Email: secretaris@vgn-nijmegen.nl
Webadres: https://www.vgn-nijmegen.nl/category/nieuws/

 

Wijzigingen aanbrengen?

Stuur ons een email.