of

 


Jaartal of dd-mm-jjjj

  

Agenda:Amsterdam-Duivendrecht

Print deze pagina


Slotbal o.l.v. Mirjam Bannink en Floortje Doeksen

26-06-2021, 20:00 – 23:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Bulgaarse Taverne o.l.v. Jaap Leegwater en orkest Sultan

13-02-2021, 20:00 – 24:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Dansfeest o.l.v. Mirjam Bannink en Floortje Doeksen

30-01-2021, 20:00 – 23:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Cursus Macedonisch o.l.v. Jacqueline Bossink

14-05-2021 tot 18-06-2021, 20:00 – 22:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Cursus Albanees o.l.v. Sara Damen

16-04-2021 tot 07-05-2021, 20:00 – 22:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Cursus Grieks o.l.v. Dick van der Zwan

26-02-2021 tot 09-04-2021, 20:00 – 22:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Cursus Bulgaars gevorderden o.l.v. Bianca de Jong

08-01-2021 tot 19-02-2021, 21:00 – 22:30 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Cursus Bulgaars beginners o.l.v. Bianca de Jong

08-01-2021 tot 19-02-2021, 19:30 – 21:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Cursus Albanees o.l.v. Sibylle Helmer

06-11-2020 tot 18-12-2020, 20:00 – 22:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Cursus \'Van Kroatië tot Albanië\' o.l.v. Ben Koopmanschap

11-09-2020 tot 30-10-2020, 20:00 – 22:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Jaap\'s Bulgaars

27-10-2020 tot 15-12-2020, 20:00 – 22:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Dansfeest o.l.v. Sibylle Helmer

28-11-2020, 20:00 – 23:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl


Halloweenfeest

31-10-2020, 20:00 – 23:00 u, Amsterdam-Duivendrecht.
Organisatie: AVC-Terpsichoré, 0631546096, info@avc-terpsichore.nl